طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پردازطراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت های حرفه ای با رعایت اصول با تیم طراحی وب سایت آینده پرداز با20 سال سابقه

توافقنامه خدمات طراحی سایت

در دسته : درباره ما / ۰

توافقنامه خدمات طراحی سایت

۱- موضوع

موضوع قرارداد طراحی سایت عبارت است از : طراحی نصب و راه اندازی وب سایت و ارائه خدمات گرافیک و ورود اطلاعات مطابق شرح خدمات مندرج در پیش فاکتور صادره که جزء لاینفک قرارداد زمان خود می باشد و کلیه موارد غیر مذکور تابع پیش فاکتور موضوع است .

۲- مدت گارانتی

۱-۲ مدت گارانتی اين نرم افزار از تاریخ ابلاغ آن به مدت یکسال میباشد . در پایان مدت قرار داد بخش های قابل تمدید مانند
پشتیبانی پورتال ، ورود اطلاعات ،و سایر سرویس و خدمات طراحی سایت….با توافق طرفین قابل تمدید میباشد.
۲-۲ در حوزه خدمات گارانتی شرکت مسئولیتی در خصوص شرایطی که در آن نرم افزار تولید شده ؛ کار نمی کند یا معیوب است ندارد .
۳-۲ چنانچه در زمان خرید نرم افزار مرورگرها و نرم افزارهای جدید یا پیش بینی نشده ای تولید شوند و خریدار به این عذر نتوانند از نرم افزار های طراحی سایت استفاده کند این عذر مسئولیتی برای شرکت نخواهد داشت.
۴-۲ نحوه ارائه اطلاعات بصورت فایل متنی و عکس استاندارد در حامل دیجیتال بوده و تحویل به شرکت فراکارنت بر عهده خریداراست.

۳- مبلغ کل قرارداد طراحی سایت ونحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد


پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار میباشد و بر روی کلیه صورت حساب ها افزوده خواهد شد .
۱-۳ افزایش هر گونه هزینه ای با توافق طرفین و به درخواست خریدار طی صورت حساب اعلام خواهد شد مگر خسارات تاخیر
۲-۳ ماليات و عوارض : پرداخت هر گونه ماليات و عوارض متعلقه و قانوني به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بر عهده آینده پرداز خواهد بود .

۴- تعهدات آینده پرداز

۱-۴ نصب پورتال طراحی سایت و راه اندازی بستر (میزبانی وب ) و انجام تنظیمات اولیه و آماده سازی نقشه سایت تا حداکثر ۷۲ ساعت پس از دریافت پیش پرداخت توسط شرکت انجام خواهد شد .
۲-۴ آموزش بهره برداری از طراحی طبق فاکتور پیوست قرار داد در محل شرکت یک جلسه خصوصی توسط شرکت تا حداکثر ۲ ماه پس از تاریخ انعقاد قرارداد برگزار خواهد شد .
۳-۴ پشتیبانی از راه دورو بصورت ۲۴ ساعته توسط بخش فنی آینده پرداز به عمل می آید
در صورت حفظ شرایط قرارداد پشتیبانی بروز رسانی طراحی سایت انجام می شودو در غیر اینصورت هزینه رفع اشکال و بروز رسانی بر عهده خریدار خواهد بود.

۵– تعهدات کارفرما

۱-۵ خریدار موظف به رعایت قوانین رایانه ای و مقررات و مصوبات مربوطه می باشد.
۲-۵ خریدار کتبا” یک نفر را بعنوان نماینده فنی خود همراه با آدرس پست الکترونیک وی به آینده پرداز معرفی می نماید. هرگونه هماهنگی و توافق در خصوص مفاد این قرارداد با نماینده مذکور مورد قبول و تایید خریدار می باشد. در صورت تغییر نماینده بدون اطلاع به شرکت عواقب ناشی از تاخیرات و یا هر گونه اشتباهات ناشی از این تغییر بر عهده خریدار میباشد.
۳-۵ خریدار متعهد است هر گونه کسورات از قرار داد بابت بیمه و مالیات و عوارض را بصورت فیش پرداخت شده و یا اسناد یا مبالغ مربوط به ضمانت حسن انجام کار را به محض اتمام موضوع قرار داد به به شرکت بازگرداند .
۴-۵ شرکت تعهدی به تهیه plat form مورد نیاز خریدار در خصوص سالهای بعد را ندارد
۵-۵ – خریدار متعهد است در خصوص پیشبرد پروژه و تحویل از طریق سامانه پشتیبانی پرتال هماهنگی لازم را بنماید ویا حتی در صورت لزوم جلسه یا جلساتی حضوری در شرکت آینده پرداز را با تنظیم قرار قبلی ترتیب دهد.
۶-۵ چنانچه در خصوص طراحی سای خریدار مایل به تغییر طرح یا plan خود را داشته باشد می بایست حداکثر تا ۴۸ ساعت از تاریخ انعقاد قرارداد شرکت را مطلع نماید در غیر این صورت شرکت مفاد طرح سابق را مناط اعتبار می داند
۷-۵ خریدار می بایست ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ قرارداد اطلاعات لازم در خصوص طراحی وب سایت را در اختیار شرکت قرار دهد در غیر این صورت می بایست هزینه مجدد طراحی سایت بنا به در خواست شرکت که از هزینه طراحی قبلی متجاوز نمی باشد را بپردازد

۶- سایر شرایط قرارداد

۱-۶ جمع آوری اطلاعات و محتوای طراحی سایت طبق فرمت های اعلام شده (متنی word ،سایز۱۴ ، فونت Tahoma) و عکسی بصورت jpg یا فرمت هایی با قابلیت بارگذاری بر روی وب (کم حجم) میباشد) میبایست توسط خریدار انجام شود و هرگونه تاخیر در ارائه این اطلاعات بصورت ایمیل یاCD به شرکت موجب تاخیر در انجام تعهدات شرکت و اخذ خسارات به میزان روزانه ۳ درصد مبلغ کل قرارداد طراحی سایت خواهد شد .
۲-۶ در صورتیکه تعداد و یا حجم اطلاعات طراحی سایت بیشتر از سقف مندرج در پیش فاکتور باشد شرکت هزینه آنرا بصورت یک صورت حساب جداگانه به خریدار اعلام می نماید که خریدار موظف به تسویه آن میباشد .
۳-۶ در صورت تاخیر بیش از یکماه برای تکمیل و ارسال اطلاعات متنی و عکس طراحی سایت ، ممکن است هزینه ورود اطلاعات شرکت با توجه به نیروی نفر،کار،ساعت تغییر کند که این امر بصورت یک صورت حساب جداگانه اعلام خواهد شد.
۴-۶ خریدار میتواند از طریق کاربری خود یک درخواست ارسال نمایدتا زمان و محل برگزاری پس از هماهنگی از همان طریق اعلام شود.
۵-۶ در خصوص مواردی که به تشخیص شرکت پروژه ای با تاخیر انجام می پذیرد روز بعد از تاخیر مبنای عملکرد می باشد و در این خصوص خسارتی قابل مطالبه نمی باشد .
۶-۶ تخطی از اظهار نظر قطعی در مدت زمان مقرر ( ۲ روز کاری ) امکان پذیر می باشد و مبنای عملکرد از تاریخ اعلان جدید می باشد.
۷-۶ اظهار نماینده مشخص شده از سوی خریدار به منزله اظهار نظر خود خریدار می باشد این نماینده در کلیه مراحل حتی تحویل اطلاعات و صدور تائیدیه ها و اجرای مراحل اجرای پروژه تام الاختیار می باشد و هرگونه تغییر در سمت نماینده از جانب خریدار تغییری در سفارش محسوب نمی شود و چنانچه خریدار نظر یا سفارشی برای طراحی سایت برخلاف سفارش معین شده از جانب نماینده دارد مکلف است کتباً اعلام نماید .
۸-۶ زمانبندی لازم در قرارداد برای اجرای پروژه بر اساس روز کاری پس از تحویل کامل اطلاعات از جانب شرکت و صدور تائیدیه تحویل از شرکت فراکارنت مبنی بر تحویل اطلاعات محسوب می شود
بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات طراحی سایت توسط خریدار و تحویل به شرکت حداکثر ۱۵ روز پس از تاریخ پیش پرداخت خریدار مکلف به تسویه کامل وجوه باقیمانده فاکتور صادره بوده و خسارات تاخیر و در صورت اصرار بر انجام پروژه در اولین فرصتی که اطلاعات مورد نیاز پروژه را تکمیل و تائیدیه تحویل را از شرکت دریافت نماید پروژه موضوع قرارداد در صف اجرای طراحی سایت در کنار سایر سفارشات قرار می گیرد.
۹-۶ در صورتیکه خریدار و یا نماینده وی تغییری در در خواست یا ارائه اطلاعات و یا هر مورد دیگری داشته باشند و این تغییر منتج به توافق دیگری فی مابین طرفین قرارداد گردد ، تغییر یا درخواست مذکور پس از تسویه صورتحساب جداگانه توافق قبلی قابلیت اجراء خواهد داشت.
۱۰-۶ چنانچه خریدار طراحی سایت تمایل به تعویض خدمات طراحی شده به هر نحو را داشته باشد باید هزینه مجدد مربوطه را پرداخت نماید
۱۱-۶ در صورتی که خریدار سفارش لازم در خصوص طراحی سایت را به شرکت اعلام نماید و لیکن در خصوص نحوه چیدمان داده ها به شرکت اطلاعاتی ندهد و یا تغییرات مورد نظر را بدون ذکر نحوه تغییر آنها صرفاً اعلام نماید شرکت به اختیار و سلیقه خود طراحی موصوف را انجام داده و در صورت نیاز خریدار به تغییر مجدد می بایست هزینه مربوطه را بپردازد .
۱۲-۶ چنانچه خریدار در میانه طراحی سایت منصرف شده می بایست هزینه کل طراحی را بپردازد و چنانچه کل مبلغ را پرداخته باشد حق مطالبه و استرداد هیچ مبلغی را نخواهد داشت.

۷ – جبران خسارات:

۱-۷در صورتیکه خریدار در ارسال اطلاعات متنی و عکسی طراحی سایت و پیگیری ها تاخیر داشته باشد این امر ممکن است در هزینه های بعدی انجام پروژه تاثیر گذار باشد .در چنین حالتی شرکت هزینه های افزوده شده را بهمراه توضیحات ،بصورت یک صورت حساب برای خریدار ارسال مینماید که خریدار مکلف به پرداخت میباشد.
۲-۷در صورتي که خریدار متوجه شود که شرکت در انجام وظايف محوله تعلل مي‌نمايد با اعلام کتبي به شرکت مي‌تواند عمليات يا سرويس‌هاي مورد نياز خود را به طريقي که صلاح مي‌داند از جمله واگذاري به غير انجام انجام دهد.

۸- تضمين انجام تعهدات:

۱-۸ چنانچه شرکت موفق به تکميل و انجام کل يا بخشي از تعهدات خود مطابق قرارداد و برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت ۲هفته از تاريخ تذکر کتبي خریدار در اين زمينه نگرديده باشد.در اینصورت شرکت میتواند هزینه های انجام شده بر روی پروژه را محاسبه و الباقی را ظرف مدت ۲هفته کاری به خریدار بپردازد.
۲-۸ در صورتیکه کارفرما تعهدات خود را انجام ندهد شرکت ارائه خدمات طراحی سایت را به خریدار متوقف نموده و برای راه اندازی مجدد خریدار میبایست هزینه های ناشی از نگهداری اطلاعات و خسارات را پرداخت و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید.

۹ – فسخ قرارداد:

۱-۹در صورتي که شرکت موفق به تکميل و انجام کل يا بخشي از تعهدات خود مطابق قرارداد و برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود نباشد، خریدار بصورت کتبي به وي تذکر خواد داد و در صورتي که شرکت ظرف مدت ۲هفته نسبت به تکميل تعهدات خود اقدام ننمايد خریدار مي‌تواند بصورت يک طرفه قرارداد طراحی سایت را فسخ نمايد.
۲-۹ در حالتي که يکي از طرفين اعلام ور شکستگي نموده، منحل گرديده و يا قادربه پرداخت تعهدات مالي خود نباشد طرف ديگر مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد
۳-۹ طرفين با توافق يکديگر مي‌توانند قرارداد را منفسخ نمايند
۴-۹ با دريافت اعلام فسخ قرارداد با هر يک از روشهاي فوق،شرکت ارائه خدمات طراحی سایت را متوقف کرده واز پذيرش تعهد براي شروع هرکار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري نموده وچنانچه در خواست کتبی شود،شرکت میتواند برای درخواست های خارج از قرار داد که در حوزه فعالیتش میباشد صورت حساب صادر نموده و برای خریدار ارسال نماید و خریدار نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و همچنین موارد باقی مانده قرار داد را در حد توان خود انجام دهد.

۱۰ – حوادث غيرمترقبه(فورس ماژور)

خریدار و شرکت به طور كامل در قبال تاخيرات ناشي ازحوادث قهريه وغير مترقبه مانند سيل، زلزله،آتش سوزي ، صاعقه، جنگ و حوادث مشابه ،مسئوليتي بر عهده نخواهند داشت و هريك از طرفين قرارداد مي بايستي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ شروع حادثه طرف ديگر قرارداد را از علت امر كتباً مطلع نمايد . در هر صورت طرفين قرارداد ( كارفرما و پيمانكار ) بايد حداكثر تلاش و سعي خود را اعمال نمايند كه اجراي تعهدات پس از رفع حوادث ادامه يابد ولي اگر ادامه قرارداد غير ممكن باشد و انتظار برطرف شدن مشكلات نرود يا اجتناب از آنها غير ممكن باشد هر يك از طرفين قرارداد طراحی سایت مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز كتباً به طرف ديگر اطلاع داده و پس از آن مي توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند .

۱۱ – حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير و يا اجراء قرارداد حاضر ابتدا موضوع اختلاف از طریق مذاکره مسالمت آمیز مورد
بحث و گفتگو قرار می گیرد در صورت عدم حصول نتیجه موضوع با ارجاع به مراجع مذکور در بند عمومی توافق نامه آینده پرداز حل و فصل خواهد شد و رای نهایی آن مرجع حل و فصل خواهد شد.

برچسب ها :برخی از مشتریان