طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پردازطراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت های حرفه ای با رعایت اصول با تیم طراحی وب سایت آینده پرداز با 18 سال سابقه

لینوکس استاندارد

L-P1
 • هزینه سالیانه: 85000 تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 500 MB فضا
 • 5 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 50 صندوق پستی
 • مبتنی بر CentOS 7
سفارش آنلاین
L-P2
 • هزینه سالیانه: 150000تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 1000 MB فضا
 • 10 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 50 صندوق پستی
 • مبتنی بر CentOS 7
سفارش آنلاین
L-P3
 • هزینه سالیانه: 280000 تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 2000 MB فضا
 • 20 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 100 صندوق پستی
 • مبتنی بر CentOS 7
سفارش آنلاین
L-P4
 • هزینه سالیانه: 420000 تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 5000 MB فضا
 • 40 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 100 صندوق پستی
 • مبتنی بر CentOS 7
سفارش آنلاین

برخی از مشتریان