طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پردازطراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت های حرفه ای با رعایت اصول با تیم طراحی وب سایت آینده پرداز با20 سال سابقه

لینوکس حرفه ای (ویژه)

LP-P1
 • هزینه سالیانه: 200000 تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 500 MB فضا
 • 20 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 50 صندوق پستی
 • سیستم پشتیان هاست
 • انتقال رایگان اطلاعات
 • ادآن دامین برای سایت مجزا
 • هارد SSD سرعت بالا
 • ضد اسپم
 • پشتیبان گیری هفتگی
سفارش آنلاین
LP-P2
 • هزینه سالیانه: 330000تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 1000 MB فضا
 • 40 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 50 صندوق پستی
 • سیستم پشتیان هاست
 • انتقال رایگان اطلاعات
 • ادآن دامین برای سایت مجزا
 • هارد SSD سرعت بالا
 • ضد اسپم
 • پشتیبان گیری هفتگی
سفارش آنلاین
LP-P3
 • هزینه سالیانه: 600000 تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 2000 MB فضا
 • 60 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 100 صندوق پستی
 • سیستم پشتیان هاست
 • انتقال رایگان اطلاعات
 • ادآن دامین برای سایت مجزا
 • هارد SSD سرعت بالا
 • ضد اسپم
 • پشتیبان گیری هفتگی
سفارش آنلاین
LP-P4
 • هزینه سالیانه: 1050000تومان
 • هزینه راه اندازی: رایگان
 • 5000 MB فضا
 • 100 GB ترافیک ماهیانه
 • 1 وب سایت
 • 200 صندوق پستی
 • سیستم پشتیان هاست
 • انتقال رایگان اطلاعات
 • ادآن دامین برای سایت مجزا
 • هارد SSD سرعت بالا
 • ضد اسپم
 • پشتیبان گیری هفتگی
سفارش آنلاین

برخی از مشتریان