طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پردازطراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت ، طراحی حرفه ای سایت ، اپلیکیشن موبایل : آینده پرداز

طراحی سایت های حرفه ای با رعایت اصول با تیم طراحی وب سایت آینده پرداز با20 سال سابقه

هاست و دامنه

در دسته : خدمات / ۰

شرکت آینده پرداز جهت ثبت دامنه های خود ،کارگزار رسمی کمپانی بزرگ Opensrs – Tucows کانادا در ایران میباشد ،که امکانات جامعی را در اختیار شما قرار داده و کلیه دامنه ها را با مالکیت ۱۰۰% بنام درخواست کننده ثبت مینماید.

شرکت آینده پرداز کلیه خدمات ثبت و تمدید دامنه های ملی را با تعرفه هائی ،پائین تر از مرکز پژوهشهای بنیادی(فیزیک نظری) و با تخفیفات ویژه ای ارائه مینماید.

 

آن دسته از مشتریانی که نسبت به انتقال دامنه و سرویس میزبانی خود به این شرکت اقدام نمایند از تخفیفات بسیار خوبی برخوردار خواهند شد. وهمچنین به میزان فضای انتقالی به این شرکت همان مقدار فضای رایگان روی سرویس آنها فعال خواهد شد.

 

 

برچسب ها :برخی از مشتریان